Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Accreditaties

Eerste open avond: 19 mei

Aanmelden Virtuele Open Dag

 

De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs op post-hbo-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit een breed scala aan oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met bijzondere aandacht voor mystiek en esoterie, getoetst aan wetenschappelijke inzichten.

De Academie is als onderwijsinstelling geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg. De Academie beschikt ook over het CRKBO-keurmerk (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).SKB heeft accreditaties verleend voor de volgende opleidingen:

  • Spiritualiteit & Zingeving / Geestelijk Begeleider (S&Z/GB)
  • Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRSb)

Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO) hebben accreditaties verleend voor:

  • Medische Basiskennis (MBK)
  • Psychosociale Basiskennis (PsBK)

MBK en PsBK zijn integrale onderdelen van de opleiding Energetische Therapie.

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).

De opleiding tot Geestelijk Begeleider (met als basisopleidingen Spiritualiteit & Zingeving óf Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding – met een schakelprogramma) is door het kwaliteitsregister SKGV (Stichting Keurmerk Geestelijke Verzorging) erkend.

In overleg met de docenten verkent het bestuur van de Academie welke andere accreditaties en keurmerken wenselijk en haalbaar zijn. Zodra aanvragen zijn toegekend, worden ze gecommuniceerd.
Vanwege het bijzondere karakter van haar onderwijs streeft de Academie geen NVAO-accreditatie na, een erkenning als reguliere hoger-onderwijsinstelling door de Nederlandse en Vlaamse overheid.