Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Alumni

Om verbonden te blijven met oud-studenten kun je lid worden van de Alumniclub van de Academie voor Geesteswetenschappen. De Alumniclub bestaat sinds 1 januari 2019 en telt al vele alumni van verschillende studierichtingen.

Je kunt lid worden als je oud-student bent van de Academie voor Geesteswetenschappen en/of de Hogeschool voor Geesteswetenschappen (HGU). Daarnaast staat het lidmaatschap open voor niet-afgestudeerden in het laatste jaar van hun Academie-studie. De jaarcontributie bedraagt € 25.

Exclusief voor Alumni is er korting op de Capita Selecta en andere lezingen waarin de Academie voor Geesteswetenschappen voorziet. Bovendien organiseert de Alumniclub met vaste regelmaat zelf lezingen en alleen-voor-leden-bijeenkomsten.

Het doel van de Academie-alumni

  • Het samenbrengen en verbinden van afgestudeerden en oud-studenten van de voormalige HGU en de huidige Academie voor Geesteswetenschappen.
  • Het bieden van een platform voor verdieping van vakkennis en -kunde door middel van bij- en nascholing, lezingen, excursies e.a. evenementen.
  • Het faciliteren van het informele contact tussen alumni middels bijeenkomsten zoals borrels en uitwisselingsfora.

Alumni voordelen

  • Leden en aspirant-leden krijgen korting op cursussen en lezingen in het kader van de Capita Selecta en andere lezingen die de Academie organiseert;
  • Een kerstborrel in december en eindestudiejaarborrel in juni/juli, georganiseerd door het Alumnibestuur;
  • Deelname aan netwerk- en professionaliseringsbijeenkomsten.

Het Alumni-bestuur

De Alumniclub is een autonome eenheid binnen de Academie. Hierbij behoren eigen doelstellingen, verantwoordelijkheden en eigen financieel beheer. Het oprichtingsbestuur bestaat uit:

Pieter van Amerongen

“Als oud-docent MBK aan de HGU en inmiddels ook oud-docent aan de Academie voor Geesteswetenschappen heb ik veel studenten les mogen geven en heb hen beter leren kennen. Hierdoor voel ik mij verbonden met hen en wil ik mij graag inzetten om deze oud-studenten te verzamelen in een Alumniclub teneinde een positief post-deel na de opleiding te helpen realiseren. Dit alles in plezierige en constructieve samenwerking met Annette Filippo en Heleen van Roekel.”

Annette Filippo

“Gedurende enkele jaren voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten is mijn interesse gewekt voor wat er allemaal leeft onder afgestudeerden van de HGU / AvG. Toen eenmaal bleek dat een beroeps-vereniging als de NeVeZi niet levensvatbaar was en er meer behoefte ontstond aan een inspirerend platform, leek het mij een logische stap om in een oprichtingsbestuur vorm te geven aan de Alumnivereniging van de AvG; kijken hoe de diversiteit van oud-studenten kan leiden tot een zingevende of geesteswetenschappelijke impuls!”

Heleen van Roekel

“In september 2017 ben  ik gestart aan de HGU met de opleiding Verlies- en Rouwbegeleiding en in juni 2018 gediplomeerd als Rouw-, Verlies- en Stervensbegeleider aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Met de studenten uit mijn groep heb ik nog regelmatig contact, net als zovelen die aan de HGU of Academie zijn afgestudeerd. Wat zou het mooi zijn als we met al deze mensen een bloeiende Alumniclub kunnen verwezenlijken, waar we elkaar ontmoeten en waar we met elkaar en van elkaar leren.”

Kiki Bosman

“In 2013 ben ik begonnen met Energetische Therapie aan de HGU in het mooie pand op de Drift. Na 5 jaar ben ik afgestudeerd. En sinds december 2019 heb ik een begin gemaakt aan mijn eigen praktijk. Daarnaast werk ik nog als grafisch vormgever/productfotograaf, zo kwam ik ook in contact met de Alumni voor het maken van een logo en huisstijl. Hierdoor ben ik een beetje in het bestuur gerold. Zelf vind ik het heel fijn omdat je in contact blijft met andere afgestudeerden/klasgenoten die dezelfde interesses hebben.

Ook lid worden?

Een lidmaatschap kost €25,- per kalenderjaar. Er is ook een mogelijkheid tot aspirant lidmaatschap voor studenten in hun laatste studiejaar. Voor dit lidmaatschap gelden gelijke kosten en opbrengsten als voor gewoon lidmaatschap.
Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt tot wederopzegging verlengd.
De contributie wordt per incasso geïnd.

Alumni lidmaatschap

Beëindigen van je lidmaatschap

Opzegging van het alumni-lidmaatschap dient een maand voor aanvang van een nieuw kalenderjaar te worden gestuurd aan alumni@academiegeesteswetenschappen.nl.

Contact

Voor vragen, ideeën en suggesties betreffende alumni-activiteiten kun je mailen naar alumni@academiegeesteswetenschappen.nl of bellen naar 06 51 241 886.